• Số 22 LK 6A C17 bộ công an, làng Việt Kiều Châu ÂU, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • 8.00 - 19.00h hàng ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

Trải nghiệm phòng khám

Trải nghiệm phòng khám

Trải nghiệm phòng khám

Phòng lễ tân

Trải nghiệm phòng khám

Phòng chờ

Trải nghiệm phòng khám

Phòng khám

Phòng mài, lắp kính

Máy móc, thiết bị