• Số nhà 22 liền kề 6A C17 bộ công an, làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
  • Thứ hai - Thứ bảy 8.00 - 18.00

Trải nghiệm phòng khám

Trải nghiệm phòng khám

Phòng lễ tân

Phòng chờ

Phòng khám

Phòng mài, lắp kính

Máy móc, thiết bị